Rosenberg Madsen A/s

Besøg os her

Tømrerfirmaet Rosenberg Madsen A/S er stiftet i 1965 og har siden arbejdet inden for tømrerfaget. Efterhånden som årene er gået, er firmaet vokset og bemandingen er steget fra 1 tømrersvend i 1965 til omkring 20 mand i dag. Arbejdsopgavernes kompleksitet og omfang er, i samme omfang som bemandingen, steget væsentligt over samme årerække. Der udføres stadig mange småreparationer og alm. foreliggende tømrerarbejde for den private kunde og vore faste erhvervskunder, men en stadig større del af arbejdsopgaverne udføres i fag-, hoved- eller totalentrepriser.

Bygherren på de mange forskellige opgaver Tømrerfirmaet Rosenberg Madsen har udført gennem årene, spænder vidt mellem private, erhvervskunder, kommune og andre offentlige institutioner. Altid er der fokus på kvalitet og åbenhed, så kundens individuelle projekter udføres mest optimal, inden for de økonomiske rammer.

 – med alt indenfor totalbyggeri til tiden, er vi altid lidt foran……..