FMC

Besøg os her

Cheminova begyndte som en iværksætter-virksomhed med produktion af mange forskellige slags kemiske produkter.

Cheminova blev i 1938 grundlagt af kemiingeniør Gunnar Andreasen. I perioden op til begyndelsen af 1960’erne var virksomhedens aktiviteter drevet af Gunnar Andreasens iværksættertrang uden en strømlinet vision og overordnet strategi.

Produktprogrammet var mangeartet og skiftende med bl.a. svovlholdige kemikalier til gummiindustrien, kunstige sødemidler og opløsningsmidler udvundet af gasværkstjære.

I 1944 blev produktion af insektmidlet DDT påbegyndt, men allerede i 1946 blev dette produkt erstattet af hormonmidler til ukrudtsbekæmpelse.

1944 blev også året, hvor Cheminova blev fondsejet. Aktieselskabet A/S Cheminova blev stiftet og alle aktier blev overdraget til Aarhus Universitets Forskningsfond med det formål at gavne den fri forskning ved Aarhus Universitet.
Efter anden verdenskrig blev produktionen af insektmidlet parathion påbegyndt. Parathion hører til klassen af organophosphat-midler. Den kemiske og procestekniske viden om disse midler lagde grunden til Cheminovas stærke konkurrencemæssige position inden for denne type kemi. Organophosphat-insektmidler fik en betydende plads i virksomhedens produktprogram.

Cheminova blev et børsnoteret aktieselskab i 1986 med Forskningsfonden som hovedaktionær. 

Ejerskabet til Cheminova blev i 1990 ændret med oprettelsen af Cheminova Holding som eneejer af Cheminova. Holdingselskabets hovedaktionær var stadig Forskningsfonden.

Cheminova Holding ejede i en periode også virksomhederne Skamol og Hardi.

I 1999 blev Cheminova Holding omdøbt til Auriga Industries, der i dag har mere end 8000 danske og udenlandske aktionærer, og hvor Forskningsfonden stadig er flertalsaktionær.

Cheminova A/S blev I 2014 solgt til Americanske FMC