Silkeborg klubturen 5/9

Silkeborg turen 5/9

Der vil igen i år være fælles klubtur til Silkeborg, dette vil komme til at foregå weekenden i uge 36.

Der vil komme tilmelding via hjemmesiden samme sted som man betaler kontingent.

Mere info omkring dette senere

Skriv et svar