Forældreerklæring

Forældre erklæring

I henhold til foreningens vedtægter §4 skal følgende udfyldes:

§Indmeldelse:

Indmeldelse i Lemvig Cykle Klub skal ske på Lemvigck´s hjemmeside under klubinfo på indmeldelsforumularen.

For medlemmer under 18 år skal der udfyldes en forældre erklæring:

(nedenfor)

Jeg erklærer som forældre / værge at

Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Fødselsdag, dag måned og år

Evt. mobilnummer:

Evt. fastnetnummer:

må være medlem af Lemvig Cykle Klub og at deltagelse sker på eget ansvar. Skader på egen person, såvel som på anden person eller materiel, er klubben uvedkommende.

Dato:

Forældre/værge Navn:

Forældre/værge Underskrift:

 

Underskrevet erklæring sendes til:

Lemvig Cykle Klub
Formand
Carsten Holst
Falkevej 16
7620 Lemvig