Generalforsamling 2022.  23. februar

Generalforsamling 2022.

Bliver onsdag d. 23 februar 2022 i klubbens nye lokaler på Lemvig Gymnasium.

Kl. 18 med spisning og kl. 19 uden spisning.

Menuen kommer senere, men maden bliver leveret af Kvickly.

OBS. Der er bindende tilmelding til spisning og skal foregå til Kim Tatt på sms 22768731 eller mail kimtatt@outlook.com senest søndag d. 20/2 – 2022

Dagsorden:

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen, 2 i lige år og 3 i ulige år.
På valg er Elvin Eckerberg (ønsker ikke genvalg) og Brian Poulsen.

Valg af 1. Suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Husk:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, bedes sendt til Kim Tatt  på mail kimtatt@outlook.com senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Skriv et svar