Generalforsamling 2021.

Generalforsamling 2021.

Bliver torsdag d. 3 juni 2021 i klubbens nye lokaler på Lemvig Gymnasium.

Kl. 18 med spisning og kl. 19 uden spisning.

Menuen kommer senere, men maden bliver leveret af Slagter byskov Thyborøn.

OBS. Der er bindende tilmelding til spisning og skal foregå til Ricki Lauridsen på 22199221 eller mail ricksl87@gmail.com senest fredag d. 28/5 – 2021

Dagsorden:

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen, 2 i lige år og 3 i ulige år.

På valg er Lars Røn Møller (ønsker ikke genvalg), Martin Grønning Olesen (ønsker ikke genvalg) og Ricki Lauridsen (ønsker ikke genvalg)

Valg af 1. Suppleant til bestyrelsen

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Husk:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, bedes sendt til Formand Ricki Lauridsen på mail ricksl87@gmail.com senest 2 uger inden generalforsamlingen

Skriv et svar