Generalforsamling 2020.

Generalforsamling 2020.

Bliver torsdag d. 20 februar på Lemtorpskolen.

Kl. 18 med spisning og kl. 19 uden spisning.

Maden bliver leveret af Slagter byskov thyborøn.
Menuen vil Fiskesymfoni (“fiske tapas”) og alm. tapas m. brød.

OBS. Der er bindende tilmelding til spisning og skal foregå til Ricki Lauridsen på 22199221 eller mail ricksl87@gmail.com senest torsdag d. 13/2 – 2020

Dagsorden:

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen, 2 i lige år og 3 i ulige år.
På valg er Lasse ”Bows” Jensen (ønsker ikke genvalg) og Elvin Eckerbeg (ønsker genvalg)

Valg af 1. Suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Husk:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, bedes sendt til Formand Ricki Lauridsen på mail ricksl87@gmail.com senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Skriv et svar