Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018.

Bliver d. 7 marts på Lemtorpskolen kl 18 med spisning og kl 19 uden spisning.

Menuen kommer senere, men maden bliver leveret af Slagter Mortensen.

OBS. Der er bindende tilmelding til spisning og skal foregå til Ricki Lauridsen på 22199221 senest d. 21/2 g

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen, 2 i lige år og 3 i ulige år.

På valg er Per Jepsen (Ønsker ikke genvalg) og Lasse Bows

  1. Valg af 1. Suppleant til bestyrelsen.
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  3. Eventuelt.

 

Husk:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, bedes sendt til Formand Ricki Lauridsen på mail ricksl87@gmail.com senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Skriv et svar