Harzen 2018

Harzen

I forbindelse med den årlige Harzen tur har vi år valgt at prøve noget nyt da det kneb med tilmeldinger sidste år, men alt dette kan man læse mere om i nedenstående link, det vigtigste er dog:

Det er fra Torsdag d. 24 Maj til søndag d. 27 Maj

Prisen i år bliver 2199 kr. for landevejs folk og 2499 kr. for MTB’erne.

Man sørger selv for at komme der ned, men vi råder selvfølgelig folk til at fylde bilerne op og deles om benzinen.

Det er blevet besluttet fra bestyrelsens side at yde et tilskud på 500 kr. pr. medlem, dette er ikke fratrukket prisen og vil derfor først blive refunderet når man aflevere kvitteringen for betaling af turen til Martin Grønning Olesen.

Tilmelding og info kan i finde på: https://www.sportstiming.dk/event/5250

Opstartsmøde d. 28/3 – 2018

Så kan i godt få sat et kryds i kalenderen!

Der vil blive afholdt opstartsmøde hos Fri Bikeshop Lemvig d. 28 Marts kl. 19.00

Info om aftenens program kommer senere.

 

Det er blevet besluttet imellem de 2 cykelhandlere og bestyrelsen at de fremover skiftes til at afholde opstartsmøde.

Dvs. at fremover afholdes det i lige år hos Fri Bikeshop Lemvig og ulige år hos Cykelmads/Cykler. Dk

 

Mvh.

Ricki Lauridsen

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018.

Bliver d. 7 marts på Lemtorpskolen kl 18 med spisning og kl 19 uden spisning.

Menuen kommer senere, men maden bliver leveret af Slagter Mortensen.

OBS. Der er bindende tilmelding til spisning og skal foregå til Ricki Lauridsen på 22199221 senest d. 21/2 g

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen, 2 i lige år og 3 i ulige år.

På valg er Per Jepsen (Ønsker ikke genvalg) og Lasse Bows

  1. Valg af 1. Suppleant til bestyrelsen.
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  3. Eventuelt.

 

Husk:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, bedes sendt til Formand Ricki Lauridsen på mail ricksl87@gmail.com senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Kontingent 2018

Så er der åbnet for betaling af kontingent for 2018.

 

Hvis du allerede er medlem, skal du blot taste din e-mail  og adgangskode for at komme ind og betale kontingent, og IKKE oprette dig som nyt medlem.

 

I tilfælde af at du har glemt din adgangskode kan du få tilsendt en ny ved at trykke på ”glemt adgangskode”.