Generalforsamling 2021.

Generalforsamling 2021.

Bliver torsdag d. 3 juni 2021 i klubbens nye lokaler på Lemvig Gymnasium.

Kl. 18 med spisning og kl. 19 uden spisning.

Menuen kommer senere, men maden bliver leveret af Slagter byskov Thyborøn.

OBS. Der er bindende tilmelding til spisning og skal foregå til Ricki Lauridsen på 22199221 eller mail ricksl87@gmail.com senest fredag d. 28/5 – 2021

Dagsorden:

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen, 2 i lige år og 3 i ulige år.

På valg er Lars Røn Møller (ønsker ikke genvalg), Martin Grønning Olesen (ønsker ikke genvalg) og Ricki Lauridsen (ønsker ikke genvalg)

Valg af 1. Suppleant til bestyrelsen

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Husk:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, bedes sendt til Formand Ricki Lauridsen på mail ricksl87@gmail.com senest 2 uger inden generalforsamlingen

Tøjbestilling

Tøjbestilling

Der er blevet åbnet op for bestilling af klubtøj på følgende link:

http://teamservice.mbdenmark.dk/team-member-order/7Byrt4E607dxnJWgxgkjaTfPnAmKnnoc

Linket vil være aktiv i 14 dage, hvorefter det vil være slut med at bestille tøj, så tøjet kan blive produceret.
Som nyt medlem vil man få sit kontingent refunderet ved køb af en under- og overdel.

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Bestyrelsen har valgt at fortsætte indtil forsamlingsloftet bliver ændret til 50 personer, herefter vil der blive indkaldt til en ny generalforsamling hvor følgende er på valg:
Formand: Ricki Lauridsen – ønsker ikke genvalg
Næstformand: Lars Røn Møller – ønsker ikke genvalg
Kasser: Martin grønning Olsen – ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen vil derfor også køre på nedsat blus, så vi ikke starter noget op som vi ikke selv kan afslutte.

Med venlig hilsen
Ricki Lauridsen

Opstart MTB

MTB
Der startes op onsdag d. 7 april kl. 18:00 fra Sandehus P. Efter træningen vil klubben være vært med en pølse, brød og øl/sodavand.

Træningstider MTB 2021

Mandag: Teknik træning kl. 18:00 fra Sandehus P. Der kommer en nærmere beskrivelse med opstart og intro/teknik forløb.

Onsdag: Alm. Træning kl. 18:00 til ca. 20:00 fra Sandehus P. Der vil være flere forskellige hold efter niveau og køn.

MTB fælles ture for seniorer 2021
Lørdag den 17. april – Uldahlslund
Lørdag den 15. maj – Thy – Vilsbøl/Torsted
Lørdag den 12. juni – Silkeborg, Vestskoven

Junior MTB
Mandag fra kl.17.30 til 18.30 fra Sandehus P (Husk at holde øje med LemvigCK-ungdom på facebook for ændrede start steder osv.)

Opstart Landevej

Landevej
Der startes op påske torsdag d. 1 april kl. 9:00 fra gymnasiet, der køres i ca 2 timer og bagefter mødes man ved gymnasiet hvor der vil være grillpølser og fælles hygge.

Træningstider 2021.

Tirsdag: Træning foregår fra gymnasiet kl. 18:30, der køres samlet og kaptajnen bestemmer ruten.
farten tilpasses så alle kan være med.

Torsdag: Træning foregår fra gymnasiet kl. 18:30, der laves hold der så vidt muligt dækker de fremmødes evner og ambitioner.

Weekend: Der vil blive lavet længere ture, hvor der bliver kørt samlet efter de fremmødte.
Starttider mm vil blive slået op på Facebook, hvor man tilmelder sig så kaptajnen kan planlægge turen efter de tilmeldte.

Generalforsamling 2021. AFLYST – Ny dato kommer senere

Generalforsamling 2021. AFLYST – Ny dato kommer senere

Bliver onsdag d. 24 februar 2021 i klubbens nye lokaler på Lemvig Gymnasium.

Kl. 18 med spisning og kl. 19 uden spisning.

Menuen kommer senere, men maden bliver leveret af Slagter byskov Thyborøn.

OBS. Der er bindende tilmelding til spisning og skal foregå til Ricki Lauridsen på 22199221 eller mail ricksl87@gmail.com senest mandag d. 15/2 – 2020

Dagsorden:

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen, 2 i lige år og 3 i ulige år.
På valg er Lars Røn Møller (ønsker ikke genvalg), Martin Grønning Olesen (ønsker ikke genvalg) og Ricki Lauridsen (ønsker ikke genvalg)

Valg af 1. Suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Husk:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, bedes sendt til Formand Ricki Lauridsen på mail ricksl87@gmail.com senest 2 uger inden generalforsamlingen.

!!!!! AFLYST PGA. CORONA!!!! Sommer familie arrangement

!!!!! AFLYST PGA. CORONA!!!!
Sommer arrangement

Det har været en noget anderledes opstart for Lemvig Cykle klub i 2020, hvor vi desværre ikke fik afholdt vores normale opstartsmøde og holdt samlet opstart for Landevej og MTB.

Dette vil vi gerne prøve at gøre lidt ved, derfor er det blevet besluttet at holde en fælles sommerdag for ALLE LCK’er og deres familier.

Dette vil komme til at foregå søndag d. 23/8 – 2020 ved Shelter pladsen på skovlegepladsen.

Grillen bliver startet op omkring middag og der vil være en gratis pølse og brød til alle medlemmer og deres familier og billige øl og sodavand (5kr) fra kl. 13.00

Der vil være forskellige starttidspunkter for børne MTB, Senior MTB og Landevej, men alle slutter samme tid og sted. (start tider osv. kommer senere sammen med begivenhed på facebook)

Vi vil gerne opfordre jer til at tage jeres familier med, hvor de evt. kan tage over i skovlegepladsen, gå en tur el.lign. imens i tager på en cykeltur.